PENDRECHT THEATER portfolio van 2006 tot heden.

 

Samen op weg naar Nieuwe Pendrecht Idealen

Een theaterdrieluik, ontwikkeld in het kader van de wijkaanpak:

De Pendrecht Monologen gaan over de geschiedenis van verschillende bewoners(groepen) in de wijk, die samen de canon van Pendrecht vormen

De Pendrecht Dialogen gaan over essentiële (samenlevings)vragen van ouderen en jongeren.

Bij de Pendrecht Idealen  draait het om de vraag welke (gezamenlijke) idealen bewoners hebben in een wijk die vanuit idealen (Lotte Stam Beese) is gebouwd.

 

Vervolg jong- oud.

2008-2010 hebben jongeren en ouderen gewerkt aan verschillende voorstellingen (tweeluik Schuren / Vensters, en Geheimschrift), die zijn geschreven op basis van gesprekken over thema’s die hen beide raken (onder de vlag Pendrecht Podium Academy).

 

.

 

Radio Pendrecht Soap

( 2012-  ) Verzamelnaam voor een soap, hoorspelserie, verhalen en interactieve talkshow die steeds op één avond rond een centraal, actueel thema samen vorm krijgen. Door een heterogene groepen bewoners voor een even heterogeen publiek.

 

Werken in cirkels.

Er is de cirkel van jongeren, maar ook die van hun mentoren op school en hun ouders. Er is de cirkel van jongeren die eerst meespelen, en dan stage- of werkervaring opdoen. Er zijn de cirkels van ouderen die meespelen, andere ouderen betrekken, in dialoog treden met jongeren. Dan zijn er diverse publiekscirkels.

 

 

Foto’s: Ger Driesens (l), Joop Reijngoud (m) en Patrizia Sciozzi (r)