Dordt West (portfolio van 2002 tot heden)

Wielwijk

Begonnen i.h.k.v. de herstructurering rond het Admiraalsplein, met verschillende bewonersgroepen, vanuit verschillende perspectieven: ‘Scènes uit het hart van Wielwijk’. Daarna ‘Wielwijk Toneelwijk’: eenakters en soaps om verschillende bewonersgroepen te verbinden. Vervolgens ‘Toneelwijk in de Zilvervloot’: oude bewoners (van 14- 88 jaar) spelen voor nieuwe bewoners van het Wielwijk icoon. Daarnaast diverse kleinere projecten (Tien, Kerst in de Andere wijk, Kerstmis  aan de andere kant van de Dijk, hoorspelprojecten- zie archief) en een groot community-arts project met beeldend kunstenaars, het CBK, fotografen, theatermakers en verschillende bewonersgroepen.

 

Oud Krispijn

Activeren nieuwe bewonersgroepen. Met moeders van Basisschool Pius 10 de Voorleesvoorstelling: ‘Verhalen van Jonge Moeders uit Oud-Krispijn’. Daarnaast, met heterogene groep: de ontbijtvoorstellingen ‘Ontbijtcafé Nogmaals’, en tenslotte het nieuwe wijkcentrum laten bruisen met voorstellingen, verhalen, tentoonstellingen en nieuw wijkrepertoire kinderkoren.

 

 

Crabbehof

Startvraag: vasthouden middeninkomens in de wijk. Leidde tot de voorstellingen ‘De geur van Bitterzoet’ en ‘Kerst aan de andere kant van de Dijk’ en de Wijkuniversiteit, waarvoor BAF Atelier Crabbehof ontwikkelde en uitvoerde (o.a. interactieve thema-avonden, ’t Filmhuijsje, hoorspelroutes, Kweekvijver jong talent, BAF-Cultuurbus in de buurt).

Dit alles in een ruimte die we omtoverden tot Crabbehof Theater.

 

Zie archief.

 

 

Foto’s: Jan Beun (l) en Huib Kooyker (m, r)